Vurderer tiltak etter tunellulykken

Prosjektgruppen som vurderer hva som må gjøres før Hanekleivtunnelen kan åpnes igjen, hadde onsdag formiddag ikke avsluttet arbeidet.