4,1 prosents økning i skatteinngangen

Skatteinngangen har økt med 4,1 prosent i årets første ni måneder.