Færre barn i barnevernsinstitusjoner

Flere barn var registrert på statlige tiltak fra barnevernet i 2005 enn året før, men tallet på behandlingsdøgn i barnevernsinstitusjoner gikk ned.