- Bringer arbeidet et godt stykke videre

– Regjeringens forslag til modernisert folketrygd bringer arbeidet et godt stykke videre, men fortsatt ikke helt til mål, sier administrerende direktør Olav Ulleren i KS.