Tid for fred i Redningsselskapet

Lars Hellandsjø, gjenvalgt president i Redningsselskapet, håper det nå er tid for fred i selskapet.