Vil streike i mange uker

Duskregn la en demper på demonstrasjonen til 3-400 transportarbeidere utenfor ICA Distribusjon på Skårer. Streikegeneralene rapporterer om enorm kampvilje.