Vurderer søksmål mot Veritas

Livvestfabrikanten Regatta vurderer millionsøksmål mot Veritas etter at fabrikkens termiske livvest har fått tilbake sertifikatet.