Lavere straff for overgrep mot barn enn kvinner

Menn som dømmes for overgrep mot barn får langt lavere straff enn menn som voldtar voksne kvinner.