Mulla Meling

Det er en grunn til at statsministeren, utenriksministeren, justisministeren, kommunalministeren, halve Økokrim, Carl I. Hagen og Åsne Seierstad sover dårlig om natten av og til. Grunnen er 36 år og heter Brynjar.