Spania skuffet over norsk oppførsel

Spanske myndigheter er skuffet over at norske myndigheter har oppbrakt to spanske trålere, og har allerede protestert to ganger.