Brannfare på tross av regnmelding

Nedbøren som er antydet for den sørlige del av Østlandet og Vestlandet mot helgen, vil trolig ikke få stor virkning på den lokale faren for skogbrann, tror meteorologene.