Vil tredoble dimmepengene

En klekkelig farvelsum fra Forsvaret er ett av forslagene for å få flere til å gjennomføre verneplikten.