Streik fra klokken 12.00 torsdag

Torsdag får landets elever en kort skoledag. Da streiker lærerne i protest mot at regjeringen overfører forhandlingsansvaret fra staten til kommunene.