Flere menn har nære vennskap

8 av 10 menn har en fortrolig venn utenom partneren sin. Antall nære vennskap har steget de siste ti årene.