Har mistet Oslo-prosessen

Ambassadør Mona Juul er ikke i besittelse av dokumenter om Oslo-prosessen. -Oppsiktsvekkende, sier forsker.