Vil ha forbud mot sexkjøp

Statsadvokat Kaia Strandjord vil gjøre det ulovlig å kjøpe sex. Hun mener det vil gjøre Norge mindre attraktivt for menneskehandel.