Aksjonerer mot Lånekassen

Au pairar frå heile landet meiner dei har blitt urettferdig behandla av Lånekassen. Dei har difor sett i gang protestaksjonar.