7,5 mill utbetalt etter ulovleg overvaking

Det offentlege utvalet som avgjer krav frå personar om innsyn i overvakingspolitiet sine arkiv, er nå omlag halvvegs. 218 personar har fått utbetalt tilsaman 7.520.000 kroner i erstatning.