- Ansvarsfraskrivelse

Arbeiderpartiet mener utdanningsminister Kristin Clemet (H) driver ansvarsfraskrivelse når hun gir læreplanen L-97 skylden for dårlige realfagkunnskaper i skolen. Ap innførte reformen i sin regjeringstid.