Ikke erstatning til nordsjødykkere

Pionerdykkerne i Nordsjøen kan ikke få erstatning fra Statens petroleumsforsikringsfond, mener arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H).