Et lite stykke Norge

Nåtidens sjømenn er fra Filippinene og avisen finnes på internett. Likevel har det aldri før vært flere norske sjømannskirker – eller flere besøkende. Men bare den i New Orleans har kulehull i sakristiet.