Vil begrense retten til å anke

Regjeringen foreslår å begrense retten til å anke dommer med mindre enn to eller tre års fengsel.