Fare for legestreik

Legeforeningen og 27 andre fagforbund er enige med motparten om å fortsette meklingen på overtid.