Personopplysninger på avveie

En sensitiv e-post om en trygdemottakers økonomi ble ved en feil spredt til nærmere 1.500 ansatte i arbeids og velferdsetaten fredag.