Dysser ned skattesvikt

Siv Jensen (Frp) føler seg ikke lurt i budsjettforhandlingene. Skattesvikten hos kommunene blir et stykke på vei oppveid ved at de har fått lavere utgifter på grunn av liten prisvekst, mener hun.