Ransetterlyst i kontakt med Staff

Ransetterlyste David Aleksander Toska (28) har helt nylig vært i kontakt med høyesterettsadvokat Tor Erling Staff.