Bedre for studentene, verre for forskerne

Kvalitetsreformen har bedret forholdene for studentene, men langt på vei forverret dem for forskerne. Det viser en fersk evalueringsrapport fra UiB.