Pirattråler nekter å gå til land

Den uregistrerte tråleren «Joana», som den siste måneden har fisket torsk ulovlig i Smutthullet, nekter å bli med frivillig inn til Vadsø.