Barneombudet krever stans i bruk av barn som tolk

Barneombud Reidar Hjermann krever full stans i praksisen hvor barn blir brukt som tolker av helsevesenet.