Eldre vil ikke melde fra om overgrep

Sju av ti eldre i Norge mener at naboer ikke skal melde fra om omsorgssvikt eller overgrep, viser en ny undersøkelse.