Styremaskiner fra Os på alle verdens hav

Langs hovedveien ved Ulven i Os, et steinkast inn i granskogen, produseres over 30 prosent av styremaskinene til de store skipene verdensflåten. Rolls-Royce Marine AS, dep. Steering Gears, er det fulle og hele navn på virksomheten med postadresse Hagavik.