Fylla har faktisk skylda

Nye undersøkelser utpeker vanlig fyll som årsak til de fleste problemene alkoholen fører med seg.