Anmelder få overgrep begått av barn

Minst en tredel av alle seksuelle overgrep mot barn, blir begått av andre barn. De fleste blir aldri politianmeldt.