Unge får ikke hjelp nok

Ifølge en rapport fra Helsetilsynet er det en urovekkende mangel på oppfølging av unge med alkoholforgiftning her i landet.