Uenig med seg selv

To medlemmer i regjeringen spriker i sine uttalelser om erstatningsordningene for soldater som blir skadet etter utenlandstjeneste.