Kystverket fryktar for beredskapen

I ein rapport frå 2006 etterlyser Kystverket auka løyvingar for å halde oljeberedskapen på eit anbefalt nivå. Rapporten har til no vore halden hemmeleg.