Er for tjukke

Nordsjøarbeidere er blitt så tunge at helikopterne må fly med tomme seter.