I strid med tariffen

Forsvarsdepartementet krever penger tilbake fordi overtidsutbetalingene var i strid med Hovedtariffavtalen.