Fastlåst i hvalfangstkommisjonen

Norge vil på nytt foreslå at Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) bare skal møtes annet hvert år.