- Ingen fortjener dette

Valla-saken egnet seg ikke for gransking, mener jussprofessor Johan Giertsen. Han peker på at prosessen tvang Gerd-Liv Valla til å gå av som LO-leder.