Stadig færre vil være aspiranter i FN og UD

Antall søkere til UDs aspirantkurs har falt med en tredel på syv år, og antall søkere til FNs aspirantprogram har sunket dramatisk.