Ti personer døde som følge av svikt i sykeutstyr

Ti personer døde i fjor i forbindelse med teknisk svikt eller svikt i bruken av elektromedisinsk utstyr, viser en oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).