St. Hansbålet raste sammen

I Ålesund ble en person lettere skadd da det tradisjonelle Slinningsbålet veltet.