- Tåler 100.000 i opplag

Dagbladets opplag fortsetter å falle. Medieforsker Martin Eide mener Oslo-avisen kan klare seg med et opplag på rundt 100.000.