Mener forsvarstoppene samkjørte sine forklaringer

Forsvarstoppenes forklaringer om smøreturer virker samkjørte, mener Dalseide 2-gruppen. Granskerne mener de har forsøkt å tåkelegge faktum.