Avlyser pinnekjøttkrisen

Den årlige alarmen om mangel på pinnekjøtt til jul, kan avblåses. Alle vil få kjøpt pinnekjøtt. Pinnekjøttelskerne blir lurt hvert år.