Studenter i faresonen

Mer enn en tredjedel av studentene drikker så mye at de har høy eller alvorlig risiko for skader.