Misbruker 1,5 tonn heroin i året

Det brukes 1,5 tonn heroin årlig her i landet, ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning. Tollvesenet beslaglegger bare 2-3 prosent av denne mengden.