- Regjeringen liker å plage folk

Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner reagerer kraftig på at regjeringen ser ut til å øke formuesskatten på boliger i byområder.