Mange vil begrense ikke-vestlig innvandring

Halvparten av de spurte i en ny undersøkelse mener at den ikke-vestlige innvandringen til Norge bør begrenses.